Skip to main content

Auteur: admin

Smile Tools is sponsor geworden van de MSP-dag van Portland Europe tijdens de Historic Grand Prix.

Dit is het nummer 1 historische race event van Nederland. Van klassieke Formule 1 tot Formule 3 auto’s uit de jaren 80 tot LMP en GT-wagens uit de zero’s.

Hier ontvangt distributeur Portland MSP-directie en managers voor een gezellige middag met branchegenoten én een inspirerend verhaal van engineer en data-scientist Ernest Knoors.

Met als kers op de taart 😉 een presentatie van Smile Tools over onze NIS2-Desk, die we samen met Portland beschikbaar stellen voor MSP’s in de Benelux.

We hebben er zin in!

🎉 Smile Tools slaat de handen ineen met Portland Europe!

Deze week zetten George van Brugge en Peter van Lent hun handtekening onder een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen Smile Tools en Portland.

Dat betekent dat onze NIS2-desk vanaf nu ook via gerenommeerde distributeur Portland beschikbaar is voor MSP’s en IT-dienstverleners in de Benelux.

Met NIS2-desk creëer je eenvoudig een IT-organisatiebeleid voor je eigen IT-bedrijf. Het is geschikt voor IT-bedrijven binnen het mkb die in de toekomst willen voldoen aan de ISO27001 of NEN7510. Deze tool is een eerste stap in de richting van die normen. ✅

Dit is niet alleen verstandig, maar vanaf maart 2024 ook verplicht binnen de NIB2-richtlijnen.

Portland is een onafhankelijke, vertrouwde adviseur in de markt. We zijn dan ook heel erg blij met het geloof van de organisatie in onze NIS2-desk. We kijken uit naar een mooie samenwerking!

Als dit ooit je werkplek was, dan weet je dat je lang in het vak zit.

Als dit ooit je werkplek was, dan weet je dat je lang in het vak zit. Vandaag vier ik een mijlpaal van 37 jaar in de ICT! Begonnen als technicus ben ik al die jaren later nu directeur van #SmileTools en help IT bedrijven hun klanten beter te beveiligen met #365Monitor. Het is voor niemand een geheim dat er in die periode heel veel veranderd is in de IT-branche en dat is nou precies waarom ik het ook nu nog elke dag een boeiend vak vind. Voorlopig ben ik het dan ook nog zeker niet zat! Kijk voor meer informatie over wat ik doe op www.smiletools.nl

De nieuwe Europese ‘cyber security’-richtlijn is niet mals: mkb, bereid je voor

Ieder Europees bedrijf, groot of klein, dat ‘essentiële activiteiten’ uitvoert of zakendoet met een ‘essentieel’ bedrijf valt per 2023 onder nieuwe ‘cyber security’-richtlijnen. Een hoop Nederlandse mkb-bedrijven zullen volgend jaar ineens niet meer aan Europese wetgeving voldoen. Waar moet je straks allemaal aan voldoen? Hier lees je hoe het zit.

Cyberaanvallen richtten in 2021 wereldwijd voor bijna $7 miljard aan schade aan, zo rapporteerde de FBI in maart. Deze cijfers zijn alleen gebaseerd op daadwerkelijk gemelde gevallen van cybercriminaliteit: de daadwerkelijke schade valt nog hoger uit. Online aanvallen met soms desastreuse gevolgen hebben we ook in Nederland gezien, met onder meer de aanvallen op de Universiteit Maastricht en gemeente Hof van Twente.

Europese richtlijnen voor ‘cyber security’

Met de introductie van nieuwe Europese cyber security-richtlijnen, genaamd NIS2, wil de Europese Unie bedrijven daarom dwingen hun cybersecurity op orde te brengen. Het doel: voorkomen dat cyberaanvallen in de toekomst de gehele maatschappij of delen ervan kunnen ontwrichten. Dat die dreiging serieus is, zien we momenteel in onze eigen Europese achtertuin: Russische hackers blijken al sinds het begin van de invasie in Oekraïne druk bezig met cyberaanvallen op Westerse doelwitten.

NIS2 heeft impact op groot en klein

NIS2 is de opvolger van NIS (Network and Information Systems, of in het Nederlands: netwerk- en informatiebeveiliging, NIB), de huidige cyber security-richtlijn. Nog nooit van gehoord? Logisch, want de toepassing van NIS beperkt zich tot grote ondernemingen in vitale sectoren, zoals elektriciteitsbedrijven, drinkwatervoorzieningen en telecombedrijven. NIS2 gaat echter meer – véél meer – impact op het bedrijfsleven hebben dan zijn voorganger, want het gaat voor meer sectoren gelden. Oók voor het mkb en dus niet meer alleen voor grote ondernemingen. In de komende periode zal daarom elk Nederlands bedrijf een serieuze inschatting moeten maken of NIS2 van toepassing is en de nodige cyber security-maatregelen nemen. Het niet naleven betekent namelijk een risico op een forse boete.

Waarom NIS2 wél in boetes zal resulteren

De laatste impactvolle wijziging in Europese regelgeving waarbij omvangrijke boetes in het vooruitzicht werden gesteld betrof de inwerkingtreding van de AVG (GDPR). Daar valt het aantal daadwerkelijk opgelegde boetes echter alleszins mee: medio 2021 stond de teller na drie jaar GDPR op ruim 600 opgelegde boetes, waarvan slechts twaalf in Nederland. Wel neemt het aantal boetes elk jaar toe, alsof de autoriteiten een aanloopperiode nodig hadden.

Toch is het onverstandig om de komst van NIS2, met die AVG-cijfers in het achterhoofd, laconiek tegemoet te zien. In de eerste plaats omdat de Europese Commissie een ander sanctiebeleid voor ogen heeft ten aanzien van NIS2 vergeleken met de GDPR.

Handhaving van de GDPR gebeurt op basis van een ex post-sanctiebeleid, wat inhoudt dat er pas controles volgen bij een bedrijf of instelling als er serieuze aanleiding is om te verwachten dat er inderdaad een datalek wordt aangetroffen. NIS2 wordt straks gehandhaafd op basis van een ex ante-sanctiebeleid: een proactief beleid waarbij controles steekproefsgewijs worden uitgevoerd en niet noodzakelijkerwijs als reactie op een klacht of incident. Meer informatie over het sanctiebeleid lees je in dit juridisch-wetenschappelijke onderzoek naar de impact van NIS2 in opdracht van het Duitse ministerie van binnenlandse zaken.

NIS2-sancties zijn niet mals

In hetzelfde onderzoek (kopje ‘Supervision and Sanction’) concludeert men verder dat Europa geen grapjes maakt als het gaat om boetes: maximaal 2% van de wereldwijde omzet (met een maximum van €10 miljoen). Een bom geld, waarna het echte werk nog moet beginnen: onder enorme tijdsdruk alsnog gaan voldoen aan NIS2, want die verplichting koop je met het betalen van een boete niet af.

Welke autoriteit in Nederland verantwoordelijk wordt gemaakt voor handhaving van NIS2 is nog onbekend, maar het is inmiddels wel duidelijk dat het de EU menens is als het om cyber security gaat. Waar je rondom de AVG nog wegkomt met gewoon goed je best doen en je aan de meest basale regeltjes houden, zul je na de implementatie van NIS2 je cyber security eenvoudigweg echt op orde moeten hebben.

In mei accordeerde het Europese parlement de nieuwe NIS2-richtlijn en bepaalde het dat de grootte van een bedrijf niet uitmaakt bij de vraag of een bedrijf onder de wetgeving gaat vallen. Hoe bepaal je dan wel of jouw bedrijf straks onder NIS2 valt? Zoek de volgende drie zaken uit om te bepalen of jouw bedrijf valt onder NIS2.

1. Vallen je bedrijfsactiviteiten onder ‘essentiële activiteiten’?

Welke bedrijfsactiviteiten zijn ‘essentieel’? De Europese commissie verstaat daar in het kader van NIS2 iets anders onder dan ons eigen kabinet tijdens de Corona-lockdowns. Voor NIS2 valt de definitie ‘essentiële activiteiten’ uiteen in acht sleutelsectoren: de transportsector, gezondheidszorg, bankensector, financiële markten, digitale infrastructuur, drinkwatervoorziening, rioolwaterafvoer en energievoorziening. De grootte van de onderneming maakt niet meer uit. Dat betekent voor kleine koeriersdiensten, lokale softwarebedrijven, datacenters en logistieke partijen dat ze allemaal te maken zullen krijgen met NIS2.

De werkingssfeer van NIS2 is dus ingrijpend en zal veel bedrijven treffen die voorheen nooit met NIS te maken hadden, zo concludeert het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen.

2. Doe je zaken met toeleveranciers of ketenpartners met essentiële activiteiten?

NIS2 richt zich op de gehele toevoerketen. Dat is ook niet zo gek, want 97% van de cyber security-problemen die bedrijven in 2021 ondervonden, waren afkomstig van lekken bij andere bedrijven. Ook bedrijven die zelf geen activiteiten ontplooien die zijn gedefinieerd als essentieel, maar wel zaken doen met partijen die dat doen, vallen nu onder de nieuwe richtlijn.

Het wordt daarom voor ondernemingen van belang om in kaart te brengen of ketenpartners wellicht wel in het bakje ‘essentiële activiteiten’ vallen. Eenvoudig gezegd: lever je software aan partijen als KPN of PostNL? Doe je zaken met een logistieke partner die ook medische apparatuur verscheept? Lever je hardware aan een kleine energieleverancier? In al die gevallen moet je in de nabije toekomst compliant zijn met NIS2.

3. Worden die essentiële activiteiten ergens in de Europese Unie ontplooid?

NIS2 kijkt niet naar waar een bedrijf is gevestigd, maar naar waar het zijn activiteiten uitvoert. In juridisch vakjargon heet dat extraterritoriale werking. Ieder bedrijf dat ergens in de Europese Unie diensten aanbiedt en onder het kopje ‘essentiële activiteiten’ valt, zal zich dus naar de nieuwe richtlijn moeten schikken. Dat heeft tot gevolg dat als je zaken doet met een niet-Europese partij, je niet achterover kunt leunen, maar alsnog moet controleren of die partij wellicht wel in de Europese Unie essentiële activiteiten uitvoert.

NIS2 van toepassing? Dit moet je regelen

Bedrijven die hun cyber security al professioneel op orde hebben, hoeven onder NIS2 geen enorme koerswijziging door te voeren. Maar denk daarbij niet dat je klaar bent met de wel erg summiere adviezen die de Kamer van Koophandel Nederlandse bedrijven momenteel biedt. Kijk liever naar wat het Nederlands Cyber Security Centrum (NCSC) aan adviezen geeft in zijn Handreiking Cybersecuritymaatregelen. Daarin staan de volgende basismaatregelen rondom cyber security:

 1. Installeer software-updates zodra ze worden aangeboden;
 2. Zorg ervoor dat elke applicatie en elk systeem voldoende loginformatie genereert;
 3. Pas multifactorauthenticatie (2FA) toe waar nodig;
 4. Bepaal op basis van functies en rollen wie toegang heeft tot data en diensten, bijvoorbeeld door Role Based Access Control (RBAC) in te richten;
 5. Segmenteer netwerken, zodat het totale bedrijfsnetwerk uit verschillende zones bestaat die niet zomaar gelijktijdig kunnen worden platgelegd;
 6. Controleer welke apparaten en diensten bereikbaar zijn vanaf het internet en bescherm deze met een firewall, anti-malware en virusscanner;
 7. Versleutel opslagmedia zoals USB-sticks, externe harde schijven en bedrijfstelefoons met gevoelige bedrijfsinformatie;
 8. Maak regelmatig back-ups van systemen en test deze ook.

Het zijn exact dit soort veiligheidsmaatregelen die bij ondernemingen tot het standaard arsenaal moeten behoren zodra NIS2 eenmaal van kracht wordt. Onderzoek onder 6.000 bedrijven in Europa en Noord-Amerika door verzekeraar Hiscox heeft echter duidelijk gemaakt dat dat nog lang niet het geval is. Het is dan ook geen verrassing dat het NCSC al langer vindt dat veel bedrijven, ook in Nederland, nu eens serieus aan de slag moeten met cybersecurity.

Breng je ‘cyber security’ op orde en draag bij aan een veiligere maatschappij

NIS2 voert de druk richting bedrijven in heel Europa behoorlijk op om een echte cyber security-inhaalslag te maken. En natuurlijk zul je als bedrijf eenvoudigweg aan de richtlijn moeten voldoen om boetes te voorkomen. Maar die boetes moeten we uiteindelijk wel zien als een laatste dwangmiddel.

Cyber security is namelijk niet iets voor die ene IT’er of voor een kleine, tijdelijke taskforce: het is van doorlopend levensbelang voor bedrijfscontinuïteit. Na een datalek – dat je verplicht moet melden – of een gijzelsoftwareaanval duurt het immers lang voordat je imagoschade weer enigszins ongedaan gemaakt is, als je bedrijf er al bovenop komt (wat echt niet altijd lukt). En dan is er nog het maatschappelijk belang: NIS2 heeft niet voor niets impact op zoveel verschillende bedrijven en instanties. De digitale veiligheid van onze maatschappij hangt af van het cyber security-niveau van al die afzonderlijke bedrijven. De zwakste schakel bepaalt dan hoe sterk de ketting is.

Neem cyber security daarom serieus, verdiep je in de wetgeving die komen gaat en zorg dat je nu al de inhaalslag maakt die Europa met de introductie van NIS2 wil ontketenen. Dat is in alle gevallen verstandiger dan afwachten tot de wettelijke verplichtingen daadwerkelijk van kracht worden en je gedwongen wordt alles op orde te hebben.

Over de auteur: Martijn Kroese is Communicatiespecialist en oprichter van Kroese Tekst & Taal.

bron: https://www.emerce.nl/achtergrond/de-nieuwe-europese-cyber-security-richtlijn-is-niet-mals-mkb-bereid-je-voor

Van brainfart tot SmileTools

Albert Smit, voormalig eigenaar van ISSYS ICT kon een aantal jaren na de verkoop van zijn IT bedrijf de kriebel niet meer onderdrukken om weer te gaan programmeren, hoe is het zo ver gekomen? Hij en zijn vrouw Christel, voormalig directeur van ISSYS ICT, zijn altijd bezig gebleven met cybersecurity.

smiletoolsToen de NCSC beveiligingsadviezen voor het MKB en de regels van de nieuwe NIS2 wetgeving bekend werden, waarin duidelijk werd dat de IT bedrijven ook de cloud logbestanden moeten checken en verdachte inlogpoging automatisch moeten rapporteren, bekroop het gevoel dat IT bedrijven dit ook niet nog eens op hun bordje erbij konden krijgen, ‘wij weten immers hoeveel druk het geeft om de cybersecurity van klanten op orde te houden’ zegt Christel. Albert bedacht dat het makkelijker gemaakt kan worden om de logbestanden uit te lezen, zonder dure en arbeidsintensieve programma’s hiervoor te kopen, en begon met programmeren, 365Monitor werd geboren.

Na een half jaar werden, na intensief testen, de eerste klanten aangesloten en kwam ook Peter van Lent, voormalig eigenaar van Digisource in beeld. ‘De klant gaat ervan uit dat zijn ICT bedrijf alles checkt en regelt, maar in de praktijk is het als IT bedrijf vrijwel onmogelijk om dit altijd te doen, vandaar dat ik heel enthousiast werd van de “brainfart” van Albert’, aldus Peter.

Met Christel en Albert waren we al een samenwerking aangegaan met AVGDesk, en vanuit daar is een mooie band met elkaar ontstaan. Het ontwikkelen van het programma is één ding, maar om het vervolgens in de markt te zetten, is weer een ander ding. ‘Laat dat nu hetgeen zijn wat ik het liefste doet’, zegt Peter, en zo werd SmileTools geboren; SMIt en van LEnt samen: SMILE.

Juist om het IT bedrijven makkelijker te maken hun eigen klanten goed te kunnen bedienen, werd besloten dat SmileTools voortaan alleen nog maar aan IT bedrijven levert en niet meer aan de eindklant. Peter is aan de slag gegaan om onze website en marketing te ontwikkelen, IT bedrijven krijgen als ze partner worden van SmileTools digitaal een marketingpakket aangeleverd, wat ze kunnen gebruiken om 365Monitor onder de aandacht te brengen bij hun klanten.

Het belangrijkste is dat IT bedrijven aan de slag gaan met het uitlezen van de logbestanden en cybersecurity, en dat ze er blij van worden om hiervoor 365Monitor te gaan gebruiken. Peter: ‘SmileTools is juist zo opgezet als leverancier zoals ik het vroeger graag had gezien, geen langdurige contracten, – we hebben zelfs een opzegtermijn van één maand -, snel in gebruik te nemen, een prima manier om je recurring omzet te verhogen èn natuurlijk de blije klanten wanneer je ze behoedt voor hack!

SmileTools, de naam zegt het al, je moet er wel blij van worden!

(Vlnr Myrna van Lent, Peter van Lent, Christel Smit, Albert Smit)

bron: https://itchannelpro.nl/van-brainfart-tot-smiletools/

Zien we jou deze week tijdens RoutIT Vision?

Wij zijn er klaar voor! Zien we jou deze week tijdens RoutIT Vision? We vertellen je graag meer over de 365Monitor, CyberDesk en AVGDesk van Smile Tools.

Want security, IT-beleid en privacy? Dat maken we toch allemaal het liefst zo overzichtelijk, compleet en efficiënt mogelijk?

Enne, het is ook nog een mooie kans om je klanten extra blij te maken en tegelijkertijd extra omzet te genereren.

Hoe? Dat leggen we je graag uit! Tot snel 💪🏼

Nieuwe website SmileTools

🥳 Nieuwe website Smile Tools! Vorige week is onze nieuwe website live gegaan. Geschreven en vormgegeven door het team van Oppepper, dat de wensen van ons prachtig wisten te vertalen naar een mooi ontwerp.

Vervolgens heeft Joost Bloom met deze ontwerpen een hele mooie website gebouwd. Hiermee zijn we helemaal klaar voor de RoutIT Vision deze week 💪🏼

Nieuwsgierig naar de nieuwe website en wil je meer weten over wat wij doen? Kijk op www.smiletools.nl

Ontdek onze tools op Vision Expo 2022! Zien we je daar?

Waarom jij als IT-partner de Vision Expo 2022 niet wilt missen? Na een bezoekje aan deze vakbeurs – georganiseerd door RoutIT en KPN Partner Network Vision Accelerate – ben je weer helemaal op de hoogte van alle tools en trends in de IT-branche.

Je hoort bijvoorbeeld alles over ontwikkelingen op het gebied van Netwerk & Security en Samenwerken & Bereikbaarheid. Bij de Brainy Bar kun je al je technische vragen stellen en er is veel ruimte om te netwerken met branchegenoten.

Natuurlijk zijn wij hier met SmileTools ook bij! Ben je partner van KPN of RoutIT? Kom langs bij RoutIT in Ede op 20, 21 of 22 september en ontdek alles over de drie SmileTools die jouw leven als IT-partner vergemakkelijken:

✔️365Monitor – Nooit meer logboeken doorspitten, maar wél veilig Office 365 gebruiken
✔️CyberDesk – IT-organisatiebeleid overzichtelijk inrichten en verantwoordelijkheden beschrijven
✔️AVGDesk – Privacy Management Systeem waarmee jouw klant voldoet aan de huidige AVG-wet

Dus: wil jij weer helemaal up-to-date zijn van nieuwe producten en diensten, waarmee je jouw klanten de beste IT-service biedt? Breng dan zeker een bezoekje aan deze vakbeurs! Ontving je geen uitnodiging, maar wil je wel langskomen? Laat het even weten, dan stuur ik de uitnodiging naar je door!

#vision2022 #kpnpartnernetwork #accelerate #microsoft

Nieuwsbrief

365Monitor

 • Per 1 oktober 2022 stopt Microsoft Office 365 met basic authentication voor Exchange. Het is voor u arbeidsintensief om per klant na te gaan of deze nog inlogt via basic authentication. Hier kunnen we wat mee! We hebben een tabel gemaakt met gebruikers die nog aanmelden met legacy authentication (m.u.v. Auth SMTP) en deze tabel krijgt u wekelijks van ons toegestuurd, zodat u aan de slag kan gaan met uw klanten. Weer een extra reden om 365Monitor bij uw klanten te verkopen!
 • We hebben binnen 365Monitor ook de beschikking over de “Daily Activity Summary” partner overview. In deze overview krijgt u dagelijks heel overzichtelijk de status van de laatste 24 uur van al uw klanten in een oogopslag te zien.
 • U kunt als partner gebruik maken van onze gratis “Partner media kit”. Deze is voor u zorgvuldig samengesteld, zodat u met een minimale marketing inspanning, al uw klanten kunt bereiken om 365Monitor te promoten. De teksten kunt u naar eigen inzicht aanpassen, maar de basis staat! Mocht u vragen hebben met betrekking tot de marketing, bel mij en ik help u graag!
 • Om 365Monitor bij uw bedrijf te gaan invoeren, is draagvlak nodig binnen uw organisatie, zowel op marketing-, als op technisch gebied. Is het lastig om uw techneuten goed de instrueren? Bel Albert, hij geeft graag online of ter plaatse uitleg zodat er een goede basis wordt gecreëerd om prettig te kunnen werken met 365Monitor.
 • Wanneer het uitrollen van 365Monitor binnen uw organisatie te grootschalig is en u heeft zelf even de capaciteit niet om uw klanten toe te voegen aan het dashboard, neem dan gerust contact met ons op. Wij stellen aan u een technicus gratis ter beschikking om uw klanten bij u op kantoor in te voeren, zodat u hier verder geen omkijken meer naar heeft.
 • Indien u wensen, vragen of opmerkingen heeft over 365Monitor, laat het ons weten. We zijn continu bezig met het uitbreiden en fine tunen van ons product en hiervoor kunnen we uw input goed gebruiken!

Nieuwe producten van Smile Tools vanaf 1 juli 2022

Smile Tools is ontstaan met de gedachte “wat missen we in de markt en wat is handig voor de IT partner om zijn dienstverlening naar zijn klanten te verbeteren en te waarborgen”. Naast onze tool 365Monitor, hebben wij vanaf 1 juli 2022 AVGDesk en CyberDesk in ons programma opgenomen. Uiteraard beiden met een mooi partnerprogramma en de ondersteuning die u inmiddels van ons gewend bent. Beide programma’s zijn gemaakt in een SharePoint omgeving, zijn dus overal vandaan te bewerken en zo wordt ook vastgelegd wie er op welk moment iets heeft veranderd. Voor uw klant eenvoudig te gebruiken; tegeltjes op het scherm die aangeklikt kunnen worden met daaronder 80% het basis voorwerk, de laatste 20% gezamenlijk, met u, ons en de klant, nog in te vullen.

 • AVGdesk: een tool ontwikkeld om snel en vakkundig bij uw klant de AVG volgens de wetgeving goed te regelen. Wij kunnen dit volledig voor u uitvoeren, zodat u alleen de factuur stuurt, maar desgewenst kunt het met de nodige studie ook zelf. Alles met behulp van de speciaal ontwikkelde software. Laagdrempelig en op basis van maandabonnement.
 • CyberDesk: wat heeft uw klant met u afgesproken, is dit goed vastgelegd? Een soort ISO-certificering light speciaal voor het MKB. CyberDesk wordt door ons uitgevoerd bij uw klant. Het genereert mogelijk voor u werk, maar vooral duidelijke afspraken tussen u en uw klant. Zoals: waar liggen de verantwoordelijkheden, krijgt de klant wat hij verwacht en, als het fout gaat, heb je een gezamenlijk document om op terug te vallen. Deze tool is ook laagdrempelig en op basis van een maandabonnement.

Verbeteringen 365Monitor

We hebben weer een aantal mooie en nuttige aanpassingen gedaan in 365Monitor. Hiermee zijn functies verbeterd en er zijn een aantal functie bijgekomen.

Release notes: (tip, refresh met CTRL-F5 je browser het partnerdashboard)

Zomerversie 2022 updates: Versie 1.0.4538.1

klantkaart

 • Secure Score velden erbij
 • LastPasswordChange veld zichtbaar in interface
 • Escaleren knop, alarm versturen per email activeren (binnen 10 min)
 • knop voor API status report en volledig beveiliging rapportage, mail naar partner contact adres (ivm AVG/Privacy) (binnen 10 min)
 • MFA teksten aangepast
 • API Secret waarde verbergen, alleen eerste paar karakters weergeven, als password behandelen
 • Klantnummer erbij voor facturatie automatisering op verzoek van partners

Instellingen

 • Partner instellingen pagina erbij (wel eerst rechten toekennen via rollen en permissies)

Dashboard

 • Widgets – NonNL Successful logins weergeven

Klantenlijst

 • SecureScore waarde opgenomen in lijst

Portal

 • Menu – Beveiliging naam omzetten naar Instellingen

2022 Zomerversie updates: Versie 1.0.4467.1

 • Bold voor header en velden overal gelijkzetten
 • LoginLogs veld ‘Reden’ staat niet in popup
 • Dashboard en kaarten – Zoeken in datumvelden
 • Portal – Bij starten portal, write mode is enabled fixed

Klantkaart

 • contact email veld vergroten >50
 • sorteren op Klantnaam

Het is een summiere beschrijving van de aanpassingen die wij hebben doorgevoerd. Mocht u nog vragen hebben, stel ze gerust aan Albert.

Mochten er nog andere wensen of onduidelijkheden zijn laat het weten zodat we kunnen kijken of we dit in een volgende release kunnen doorvoeren.

 • 1
 • 2